Quote Nguyên văn bởi tink37z Xem bài viết
up lên cự thì 4 x 40 = 160 bạn
lính tu la 112 +chuyển chức lệnh cự thì chuyển lên cự đc hả bạn?