Để làm cho sv trở nên đông vui hơn, tạo nên thế chân vạc tam quốc phân tranh, tăng sự cạnh tranh trên toàn sv. Nay Quân đoàn [A]nh[H]ung xin tuyển mem trên toàn sv cũng đến góp sức cho Quân đoàn!

Đầu tiên là lời mời đến toàn thể ae MF cũ đã gắn bó với DF đang lang thang đây đó trên toàn sv hãy trở về góp sức để chúng ta lại sat cánh bên nhau như khi xưa MF đã đánh WR, dẹp AE, phá TL,...

Thứ 2 là tuyển tất cả ae tâm huyết với tqc, tân thủ cũng như mem cũ có máu ctc và ctc máu lửa cùng chung sức để đánh lại các thế lực đối địch

Thứ 3 là phân tích tình hình:
Theo mình được biết thì hiện tại 2 thế lực Ngô và Thục đang rất mạnh nên có thể bước đầu Quân đoàn chúng ta sẽ gặp khó khăn. Nếu bước đầu có thất bại thì đó là bài học để chúng ta đứng lên và trở nên mạnh mẽ hơn. Và rồi chúng ta sẽ có thể sánh ngang với 2 thế lực kia nếu tất cả đồng lòng, góp sức,...
Năm xưa tam quốc phân tranh Gia Cát Lượng đã tạo được thế chân vạc với tài chí của mình, thiên hạ được chia 3 với: Thiên Thời - Tào Ngụy; Địa Lợi - Đông Ngô; Nhân Hòa - Tây Thục. Trải qua thời gian hàng thế kỉ, nay Đông Ngô là 1 cường quốc với vô số chiến tướng mạnh lên nhờ siêu farm, Tây Thục với vô số cường địch được mạnh lên nhờ USD. Vậy thế lực chúng ta có gì? Mình nghĩ cái chúng ta có chính là lòng nhiệt huyết, tâm huyết và kĩ năng.
Vì vậy xin ra lời kêu gọi đến tất cả các anh hùng đã và đang tự tin về kĩ năng trên chiến trường của mình hãy về với [A]nh[H]ung của Ngụy để xây dựng lên 1 thế lực mới, đem lại sinh khí mới, tươi sáng hơn cho sv NHT, làm cho sv sống dậy, thống nhất thiên hạ, làm cho thiên hạ thái bình!!!

Tất cả những ai muốn sát cánh cùng mình hãy để lại coment tên acc hoặc pm chủ Quân đoàn DragonFlame hoặc DF-King trong game.
Thân!

Xem them chu de moi cung chuyen muc: