Trong quá trình tham gia game, các anh hùng nếu gặp khó khăn về các vấn đề như : Quên password, quên mã giao dịch, lỗi vật phẩm, đổi password, đổi mail đăng ký ... Các anh hùng có thể post bài tại đây, cung cấp đầy đủ thông tin về BQT kiểm tra và xử lý nhé !!

Các thông tin sẽ ở trạng thái ẩn, nhằm đảm bảo an toàn tài khoản.


Thông tin hỗ trợ :

ID game :
Tên nhân vật :
Tài khoản forum :
Email đăng ký :
Họ tên :
Ngày sinh :
Nội dung báo lỗi (Vật phẩm mất, thời gian ....) :
Hình ảnh cung cấp :

Sau khi kiểm tra, xử lý, kết quả sẽ trả về mail các anh hùng đã đăng ký !!

(Trong một số trường hợp cần cung cấp thêm thông tin, BQT sẽ gửi mail cho anh hùng để cung cấp thêm)

Xem them chu de moi cung chuyen muc: