Love Telling admin nhắn với Tất Cả Anh Em: Thay mặt BQT chúng tôi xin chúc toàn thể các bạn luôn mạnh khỏe,vui vẻ và thành đạt trong cuộc sống...Hỗ trợ hostline : 0976.288.045 hoặc 0913.715.534 hoặc chat với GM qua Y!m : nguhotuonggm. Thời gian từ 08h -20 admin nhắn với Tất Cả Anh Em: Chúc các bạn chơi game vui vẻ và nhớ giữ gìn sức khỏe !

+ Trả lời bài viết
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 14
 1. #1
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gửi
  1,711
  Cảm ơn!
  712
  Thanked 502 Times in 251 Posts

  Hệ thống Boss, Chiến trận và vật phẩm nhận được

  Hệ thống Boss server và chiến trận sẽ được liệt kê từ yếu đến mạnh, độ khó tăng dần.


  I. Hệ thống boss Server

  - Lưu Biểu, Trương Bảo, Trương Lương, Trương Giác, Trương Lỗ, Nghiêm Nhan, Bàng Đức, Trương Nhậm, Kỉ Linh, Lưu Chương, Viên Thuật: Thần Thiết, Tinh Cang, Lưu Tinh Thiết, Bách Luyện Cang, Hạ Ngưu Cửu Đỉnh,…

  - Trần Cung, Hoa Hùng, Văn Xú, Nhan Lương, Đổng Trác, Viên Thiệu, Trương Liêu, Chúc Dung, Mạch Hoạch, Tỳ Hổ, Hồ Trù Tuyền, Hạng Trang, Chung Li Muội, Tiêu Hà, Phàn Khoán: Thần Thiết, Tinh Càng, Lưu Tinh Thiết, Bách Luyện Cang, Kinh Nghiệm Lớn, Ngân Phiếu Point, Huyết Tinh, Dung Nguyên, Tam Đầu Xoa,…

  - Kình Bố, Phạm Tăng, Hàn Tín, Trương Lương, Chu Mông: Thần Thiết, Tinh Cang, Lưu Tinh Thiết, Bách Luyện Cang, Ngân Phiếu Point, Huyết Tinh, Dung Nguyên, Tam Đầu Xoa, Thái Ngạc Mã, Dược Vương Mã, vũ khí 100,…

  - Ảnh Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Kỳ Lân, Bạch Hổ: Thần Thiết, Tinh Cang, Lưu Tinh Thiết, Bách Luyện Cang, Ngân Phiếu Point, Dung Nguyên, Tam Đầu Xoa, túi Huyền Thiết, Bảo Rương NHT, bí kíp 100 ( Kim Cang, Đột Phá, Lôi Hạc, Bát Quái, Uy Chấn, Thực Nguyệt, Thôn Nhật, Tục Mệnh ), vũ khí 120, ngựa ( Hắc Chiến Mã, Bạch Chiến Mã,..)…

  - Xích Quỉ, Thanh Quỉ, Đao Hồn, Yêu Hồn: Thần Thiết, Tinh Cang, Lưu Tinh Thiết, Bách Luyện Cang, Ngân Phiếu Point, Dung Nguyên, Tam Đầu Xoa, túi Huyền Thiết, bí kíp 100 ( Kim Cang, Đột Phá, Lôi Hạc, Bát Quái, Uy Chấn, Thực Nguyệt, Thôn Nhật, Tục Mệnh ), vũ khí 125 ( Thanh Long Đao, Cự Mãng Trượng, Thương Mãng Đao,...), Bảo Rương NHT,...

  - Lưu Bang, Hạng Vũ, Lữ Bố: Thần Thiết, Tinh Cang, Lưu Tinh Thiết, Bách Luyện Cang, Ngân Phiếu Point, Huyết Tinh, Dung Nguyên, Tam Đầu Xoa, giáp 105 ( set Phụng Tường, Kỳ Lân ), Bảo Rương NHT, vũ khí 100, Tử Kim Xích Thố Mã,…

  - Hình Thiên, Thân Công Báo, Triệu Côn Minh: Thần Thiết, Tinh Cang, Lưu Tinh Thiết, Bách Luyện Cang, túi Chuyển Sinh, túi Huyền Thiết, Diệu Kim Sam, áo choàng 110 ( Thông Thiên, Tà Thần, Luyện Ngục,…), giáp 115 ( set Tử Điện, Ly Chấn, Thiện Chiến, Huyền Giáp ), vũ khí 125, bí kíp VT 115 ( Thẩm Phá, Minh Khiếu, …), ngựa 120 ( Lãnh Bích, Tử Lam, Lôi Hoắc, Trụ Hoàng)...

  - Trụ Vương, Đắc Kỷ, Văn Trọng: Thần Thiết, Tinh Cang, Lưu Tinh Thiết, Bách Luyện Cang, túi Chuyển Sinh, bí kíp HK 85 (Tàn Hồng, Cuồng Lan,…), bí kíp VT80 ( Cang Phá, Bá Đạo, …), vũ khí 135 ( Hạo Viêm, Tử Hà Phiến, Nhật Luân Cung, Bạch Mãng Đao,…), trang sức 12 con giáp ( Xà Linh Phù, Trư Linh Phù, Thử Linh Phù,…)

  - Nghiêm Đô, Ngũ Nương: Thần Thiết, Tinh Cang, Lưu Tinh Thiết, Bách Luyện Cang, bao tay cường hóa 4, vũ khí 145 ( Tịch Diệt Đao, Kim Xà Trượng, Lôi Minh Thương, Hỏa Hoàng Phiến,…), vũ khí 150 ( Bi Hồn Nha, Diên Hồng Kiếm, Phục Linh Cung, … ), bíp kíp 120-125-130 ( Thủy Yêu Quyết, Sơn Lam BK, Nhất Hóa Thiên BK, Thần Hộ Quyết,…)

  Ngoài ra để tìm Tất Sát Thư, Bạo Kích Thư các anh hùng đánh các boss tại Địa Ngục, Thiên Tháp 8,9,10,11,12.


  II. Hệ thống chiến trận

  - Ma Đà: Thần Thiết, Tinh Cang, Lưu Tinh Thiết, Bách Luyện Cang, Huyết Tinh, bí kíp HK 85 (Tàn Hồng, Cuồng Lan,…), Binh Tốc Quyết, giáp 110, vũ khí 115, Ngân Phiếu Point, áo trong Hoàng Kim (Thái Ngạc Hộ Tâm, Dược Vương Y, Công Cộng Sam, Chúc Dung Tử Giáp ), bao tay Hoàng Kim ( Thái Ngạc Hộ Oản, Chúc Dung Tý Giáp, Dược Vương Sáo, Công Cộng Hộ Trác ), trang sức 120 ( Tử Linh Sức, Ngũ Trảo Sức, Thạch Sư Sức, Yêu Mãng Sức, …), …

  - Si Vưu: Thần Thiết, Tinh Cang, Lưu Tinh Thiết, Bách Luyện Cang, bí kíp HK 85 (Tàn Hồng, Cuồng Lan,…), Binh Tốc Quyết, giáp 110, vũ khí 115, Ngân Phiếu Point, áo trong Hoàng Kim (Thái Ngạc Hộ Tâm, Dược Vương Y, Công Cộng Sam, Chúc Dung Tử Giáp ), bao tay Hoàng Kim ( Thái Ngạc Hộ Oản, Chúc Dung Tý Giáp, Dược Vương Sáo, Công Cộng Hộ Trác ), trang sức 120 ( Tử Linh Sức, Ngũ Trảo Sức, Thạch Sư Sức, Yêu Mãng Sức, …), …

  - Tần Vương: Thần Thiết, Tinh Cang, Lưu Tinh Thiết, Bách Luyện Cang, vũ khí 115, Ngân Phiếu Point, bí kíp VT80 ( Cang Phá, Bá Đạo, …), Toàn Trận Hình Thư, Song Thủ Thư, Đoản Binh Thư, Tinh Cung Thư, Trọng Binh Thư, Trường Binh Thư, …

  - Hoa Dung Đạo: sau khi kết thúc chiến trận nhận TaoThaoPham ngẫu nhiên ra các vật phẩm như: Thần Thiết, Tinh Cang, Lưu Tinh Thiết, Bách Luyện Cang, vũ khí 120 mới, Ngân Phiếu Point, Huyết Lân, bí kíp 90 ( Chiến Quỷ Thư, Mệnh Liệu Thư, Cường Binh Thư,…), áo choàng 115 ( Thần Ẩn Song Kiếm, Lãnh Phong Song Kích, Hạo Kiếp Song Kiếm,…), áo choàng 105 ( Trúc Giản, Nhật Luân,…), Tử Kim Xích Thố, giáp 105 ( set Phụng Tường, Kỳ Lân ),…

  - Thuyền Cỏ: sau khi kết thúc chiến trận nhận CamNangKhongMinh ngẫu nhiên ra các vật phẩm như: Thần Thiết, Tinh Cang, Lưu Tinh Thiết, Bách Luyện Cang, Ban Thuẫn, Quân Chủ Thuẫn, vũ khí 130 ( Vô Song Kiếm, Chiêu Hồn Trượng, Hỏa Ma Phiến,…), Ngân Phiếu Point, túi chức lệnh Hoàng Kim, chức lệnh Cự 4 chân, Diệu Kim Sam, áo choàng 110 ( Hắc Phong, Hoàng Kim Phong,…), ngựa 115 ( Tự Dương Chiến Mã, Cửu Quang Chiến Mã, Xích Huyết Chiến Mã,…), ngựa 125 ( Hãn Huyết Tử Lam, Sí Dực Lãnh Bích, Phỉ Ngọc Trụ Hoàng,…), bí kíp VT 115 ( Thẩm Phá, Minh Khiếu, …), bí kíp 110 ( Cuồng Công, Mê Thiểm, Đột Tập, …),…

  - Bình Nam Man: sau khi kết thúc chiến trận nhận GiaCatBaoRuong ngẫu nhiên ra các vật phẩm như: Thần Thiết, Tinh Cang, Lưu Tinh Thiết, Bách Luyện Cang, Ngân Phiếu Point, bí kíp 90 ( Chiến Quỷ Thư, Mệnh Liệu Thư, Cường Binh Thư,…), giáp 120 ( set Bắc Đẩu, Diệm Diễm, Tử Linh, Long Tường ), vũ khí 145 ( Tịch Diệt Đao, Kim Xà Trượng, Lôi Minh Thương, Hỏa Hoàng Phiến,…), ...

  - Địch Đạo: Thần Thiết, Tinh Cang, Lưu Tinh Thiết, Bách Luyện Cang, giáp 110, giáp 115 ( set Thiện Chiến, Tử Điện, Huyền Giáp, Ly Chấn ), ngựa 120 ( Lãnh Bích, Tử Lam, Lôi Hoắc, Trụ Hoàng), áo choàng 110 ( Luyện Ngục, Tà Thần, Thông Thiên ), vũ khí 140 ( Lạc Lôi Kiếm, Xích Xà Trượng, Hổ Phách Phiến, ...), bí kíp 120-125, bao tay cường hóa 4,…

  - Ứng Long Vương: Thần Thiết, Tinh Cang, Lưu Tinh Thiết, Bách Luyện Cang, chức lệnh Cự ( Man Giáp, Cung Kỵ, Phủ Kỵ, Sói Kỵ, Tượng ), bí kíp 90 ( Chiến Quỷ Thư, Mệnh Liệu Thư, Cường Binh Thư,…), áo trong Hoàng Kim (Thái Ngạc Hộ Tâm, Dược Vương Y, Công Cộng Sam, Chúc Dung Tử Giáp ), bí kíp 100 ( Kim Cang, Đột Phá, Lôi Hạc, Bát Quái, Uy Chấn, Thực Nguyệt, Thôn Nhật, Tục Mệnh ), giáp 115 ( set Thiện Chiến, Tử Điện, Huyền Giáp, Ly Chấn ), vũ khí 150 ( Bi Hồn Nha, Diên Hồng Kiếm, Phục Linh Cung, … ), bíp kíp 120-125-130 ( Thủy Yêu Quyết, Sơn Lam BK, Nhất Hóa Thiên BK, Thần Hộ Quyết,…), Tái Sinh Thạch, Huyết Tinh, Đặc Trì Sức Pháp, Gia Trì Sức Pháp,…


  Sự kiện đổi Hòm Báu Vật từ Sắt thép, Dung Nguyên, Tam Đầu Xoa các bạn xem chi tiết TẠI ĐÂY

  Các vật phẩm tương ứng với hệ thống boss, chiến trận nêu trên là cơ bản và có thể thay đổi theo từng giai đoạn phát triển. Smod sẽ liên tục cập nhật bài viết !


  Chúc các bạn chơi game vui vẻ !

  Thân !
  Smod.thanhmam1

  Xem them chu de moi cung chuyen muc:

  Lần sửa cuối bởi thanhmam1; 13-10-2016 lúc 01:24 PM
  Các anh hùng cần Hỗ Trợ - Giải đáp thắc mắc vui lòng liên hệ:

  - Yahoo: Smod.thanhmam1@yahoo.com.vn
  - Facebook: [Chỉ Người dùng đăng ký và ký hoạt mới có thể thấy được liên kết. ]
  - Nhân vật game: Phong-Vien-NHT ( chức quan Phóng Viên )


  BOX THƯƠNG GIA: Xem chi tiết [Chỉ Người dùng đăng ký và ký hoạt mới có thể thấy được liên kết. ]

 2. The Following 10 Users Say Thank You to thanhmam1 For This Useful Post:

  Administrator (25-06-2016), baby (24-06-2016), chienthan1000 (25-06-2016), chinhnguyen9 (24-06-2016), DaiTuongNam (24-06-2016), hoho_2014 (09-11-2016), HuyenLinh (24-06-2016), MeChoiGame (09-12-2016), TQVN_GM3 (24-06-2016), vanvien (17-07-2016)

 3. #2
  Tham gia ngày
  Nov 2014
  Bài gửi
  388
  Cảm ơn!
  91
  Thanked 44 Times in 37 Posts
  Đây Là Tổng Hợp Vật Phẩm Và Hệ Thống Boss mà Những Vật Phẩm đó đc ad vào.tỷ lệ cao quá thì sv loạn quá.Đây là tổng hợp để các bận biết nên tìm cái gì và săn gì ở đâu.

 4. The Following User Says Thank You to chinhnguyen9 For This Useful Post:

  thanhmam1 (24-06-2016)

 5. #3
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Đến từ
  Hà Nội
  Bài gửi
  1,300
  Cảm ơn!
  227
  Thanked 108 Times in 84 Posts
  Vãi cả MOD.
  Bổ sung thêm phó bản Mada tỉ lệ ra HT cao lắm em ạ.

 6. The Following User Says Thank You to convitcon323 For This Useful Post:

  thanhmam1 (24-06-2016)

 7. #4
  Tham gia ngày
  Oct 2013
  Bài gửi
  32
  Cảm ơn!
  0
  Thanked 7 Times in 2 Posts
  Thế thì các vip hỗ trợ các gà san boss vip đc ko nhỉ? :v

 8. #5
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  13
  Cảm ơn!
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  de nghi cap nhat set giap 120 vao boss tnc..chu co moi tran bnm moi co bit bao gio moi du set..ca nam troi..k ra dc 1 set giap moi..ma kiem giap 120 lai kho khan vc

 9. #6
  Tham gia ngày
  Oct 2013
  Bài gửi
  32
  Cảm ơn!
  0
  Thanked 7 Times in 2 Posts
  Cân yêu cầu gì ko GM, sao địch đạo nó đồi ngọc gì đó

 10. #7
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gửi
  1,711
  Cảm ơn!
  712
  Thanked 502 Times in 251 Posts
  Quote Nguyên văn bởi thaichutuan Xem bài viết
  Cân yêu cầu gì ko GM, sao địch đạo nó đồi ngọc gì đó
  Bạn đánh sập trụ là qua map nhé, lưu ý đánh chậm, nếu đánh sập trụ nhanh quá thì boss sẽ không xuất hiện map tiếp theo
  Các anh hùng cần Hỗ Trợ - Giải đáp thắc mắc vui lòng liên hệ:

  - Yahoo: Smod.thanhmam1@yahoo.com.vn
  - Facebook: [Chỉ Người dùng đăng ký và ký hoạt mới có thể thấy được liên kết. ]
  - Nhân vật game: Phong-Vien-NHT ( chức quan Phóng Viên )


  BOX THƯƠNG GIA: Xem chi tiết [Chỉ Người dùng đăng ký và ký hoạt mới có thể thấy được liên kết. ]

 11. #8
  Tham gia ngày
  Sep 2012
  Bài gửi
  469
  Cảm ơn!
  191
  Thanked 284 Times in 154 Posts
  up bài hướng dẫn
  Game thủ có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các dịch vụ và game 3KNHT, xin vui lòng
  liên hệ yahoo nguhotuonggm để được hướng dẫn chi tiết.

 12. #9
  Tham gia ngày
  Jun 2015
  Bài gửi
  7
  Cảm ơn!
  2
  Thanked 1 Time in 1 Post
  up len trang đầu cho tân thủ biết nhiều người cứ hỏi hoài

 13. #10
  Tham gia ngày
  Jun 2012
  Bài gửi
  1,675
  Cảm ơn!
  459
  Thanked 814 Times in 350 Posts
  Up lên cho Tân Thủ

+ Trả lời bài viết

Facebook commentsTrang 1/2 1 2 CuốiCuối

Tags for this Thread

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình