Thân Chào Chư Vị Anh Hùng !

Bảo Trì Định Kỳ
Nhằm đảm bảo chất lượng máy chủ và ổn định đường truyền mạng và chuẩn bị cập nhật mới phục vụ các anh hùng, 3KNHT Team sẽ tiến hành bảo trì định kỳ vào ngay 27-09-2017.

Thời gian dự kiến từ: 12h15 - 12h30.

Sau bảo trì, các anh hùng vào lại game bình thường!


Một Số Cập Nhật Sau Bảo Trì

- Mở hệ thống x2 Kinh Nghiệm toàn server.

- Và một số cập nhật khác.........

+ Hướng dẫn cập nhật nhanh sau mỗi lần bảo trì.

3KNHT Team
Thân!

Xem them chu de moi cung chuyen muc: