Thân chào chư vị anh hùng!


Hỏa Công Liên Hoàn Thành


Thành tham gia sự kiện "Hỏa Công Liên Hoàn Thành" tuần này, bắt đầu từ ngày 18-10-2017.


20h00 Thứ 4:.

20h00 Thứ 7: Hán Trung.Thông tin sự kiện Hỏa Công Liên Hoàn Thành xem tại đây

Thông tin sự kiện Vang Danh Thiên Hạ đang diễn ra xem Tại Đây.Chúc các anh hùng vang danh thiên hạ !

Thân,
3KNHT Team.

Xem them chu de moi cung chuyen muc: