em có ít tiền game cần ban 1b = 100k day.
+20 Nhu y phien max ttvt 53 %
20 bi hon nha dame xanh max
a e nao thich thi inb nhá.

Xem them chu de moi cung chuyen muc: