Công Thành Đại Chiến


I. Thành chỉ định Công Thành Đại Chiến:

20h00 Thứ 4: Sài Tang.

20h00 Thứ 7: Hán Trung.


Chi tiết quà tặng sự kiện Tại đây

Xem them chu de moi cung chuyen muc: