Thân chào chư vị anh hùng !

Trong nội dung update tháng 10 này của 3KNHT Team sẽ giới thiệu đến chư vị anh hùng các phương pháp luyện tạo mới, nội dung chi tiết như sau :

I – HỢP THÀNH

Muốn sử dụng chức năng này, chư vị Anh Hùng di chuyển đến Nhà Luyện Tạo để sử dụng. (Tạo Vật Phẩm)

1. Hai Vũ Khí (Giáp Phục) cùng tên, cùng chỉ số (+) có thể tiến hành hợp thành, tỉ lệ là 50% .
2.Nếu hợp thành thành công thì sẽ giữ lại Vũ Khí (Giáp Phục) có Dmg(Def) cao nhất.
3. Chỉ áp dụng cho Vũ Khí (Giáp Phục) từ +1 đến +14, không áp dụng cho +15 trở lên.
4. Số lần sử dụng ít nhất phải còn 1/0. Sau khi hợp thành Vũ Khí (Giáp Phục) sẽ có số lần sử dụng 1/0.
5. Hợp thành thất bại thì Vật Phẩm vẫn được giữ nguyên.
Tiêu hao Dung Nguyên (Mua trên Thương Thành) và 2.000.000 ngân lượng.

Ảnh minh họa cường hóa thành công 2 vật phẩm +14 thành vật phẩm + 15
II – HÓA GIẢI

Muốn sử dụng chức năng này, chư vị Anh Hùng di chuyển đến Nhà Luyện Tạo để sử dụng. (Tạo Vật Phẩm)

1. Sủ dụng Hoá Giải Chùyhay Chúc Phúc Chuỳ có thể hoá giải các loại vũ khí, áo giáp từ lv 105 trở lên, từ +1 đến +14 có thể luyện ra Quỷ Phủ Thạch, Thần Công Thạch (Quỷ Phủ Thạch, Thần Công Thạch dùng cho chức năng Tinh Luyện).
2. Trang bị + càng cao thì hoá giải ra Quỷ Phủ Thạch, Thần Công Thạch càng nhiều. Hoá Giải Chuỳ (Mua trên Thương Thành) có tỷ lệ thành công là 50%, Chúc Phúc Chuỳ (Mua trên Thương Thành) có tỉ lệ thành công là 100%.
3. Hoá giải thất bại, vật phẩm sẽ biến mất.

III – TINH LUYỆN

Muốn sử dụng chức năng này, chư vị Anh Hùng di chuyển đến Nhà Luyện Tạo để sử dụng. (Tạo Vật Phẩm)


1. Đem Vũ Khí, Giáp Phục đưa vào ô trống. (Chỉ áp dụng Vũ Khí, Giáp Phục +15 và +16).
2. Nữ Oa Thạch phối hợp Quỷ Phủ Thạch có thể gia tăng tỉ lệ Tinh Luyện thành công đối với Vũ Khí +16, +17.
3. Thánh Linh Thạch phối hợp Thần Công Thạch có thể gia tăng tỉ lệ Tinh Luyện thành công Giáp Phục +16,+17.
4. Không thể dùng Tinh Thạch, Bảo Thạch.
5. Dùng chuột chọn lựa số lượng Quỷ Phủ Thạch và Thần Công Thạch (Click chuột Trái tăng, Click chuột Phải giảm số lượng), Mỗi 1 Quỷ Phủ Thạch và Thần Công Thạch sẽ tăng tỷ lệ thành công thêm 1%.

Chúc chư vị anh hùng gặp nhiều may mắn !

Xem them chu de moi cung chuyen muc: