Kỳ Lân Uyển (Tối đa 4/4 hoặc 3 Lỗ)

 Bạch Hạc Uyển (Tối đa 4/4 hoặc 3 Lỗ)

 Đằng Xà Uyển (Tối đa 4/4 hoặc 3 Lỗ)

 Phụng Hoàng Uyển (Tối đa 4/4 hoặc 3 Lỗ)Xem them chu de moi cung chuyen muc: