Trc hết chúng ta tìm hiểu về chiến kỹ theo link :
https://tqc.3knht.com/gioi-thieu-tin..._campaign=zalo

Như vậy ta có 4 loại chiến kỹ:
1. Phương Thiên Thần: Dùng cho các anh hùng theo hướng Vũ Lực + Phản Ứng (sử dụng các nguyên liệu : Phương Thiên Thần, Chiến Kĩ Phiến, Kĩ Năng Tinh)
2. Bát Trận Thần: Dùng cho các anh hùng theo hướng Trí Lực (sử dụng các nguyên liệu: Bát Trận Thần, Chiến Kĩ Phiến, Kĩ Năng Tinh)
3. Uyễn Mã Thần: Dùng cho các anh hùng theo hướng Thống Ngự (sử dụng các nguyên liệu : Uyển Mã Thần, Chiến Kĩ Phiến, Kĩ Năng Tinh)
4. Xà Mâu Thần: Dùng cho các anh hùng theo hướng Vũ Lực + Thể (sử dụng các nguyên liệu : Xà Mâu Thần, Chiến Kĩ Phiến, Kĩ Năng Tinh)

- Để khai mở chiến kỹ, đầu tiên chúng ta cần Phương Thiên Thần, Bát Trận Thần, Uyển Mã Thần, Xà Mâu Thần. Các ngyên liệu này có thể tìm kiếm bằng cách cắm train ở các máp lv 90+. Sẽ cần khá nhiều nguyên liệu này để chúng ta có thể khai mở max. Level 4 mở 1 ô, Level 7 sẽ mở 2 ô, Level 10 (max) mở 3 ô. Do đó, chúng ta cần phải có acc clone, vừa để train pet đạt 112+ để luyện tạo thành các hòm Vũ Nghĩa Binh Hồn và Văn Đức Binh Hồn để dùng vào việc tăng năng lực binh sỹ (như đã hướng dẫn ở bài viết về Binh hồn), và vừa để kiếm nguyên liệu nâng cấp chiến kỹ.
- Sau khi đã tăng cấp chiến kỹ, chúng ta cần cường hóa chiến kỹ. Nguyên liệu cần thiết là: Chiến Kỹ Phiến, Tinh Tủy. Để có Chiến kỹ phiến 1 là train giống với việc kiếm nguyên liệu tăng cấp chiến kỹ, 2 là có thể đổi Long Ngân Trục (đổi ở nhà luyện tạo, mục thư chuyển hóa, và đưa Long ngân trục vào để đổi , tỷ lệ là 1LNT = 15 chiến kỹ phiến.). Tinh Tủy có có mua ở Alt + I.
- Khi tăng cấp chiến kỹ, sẽ mở ra các ô để học bí kíp cường hóa chiến kỹ. Bí kíp này chúng ta có thể tìm thấy khi hạ gục bos loại 3-4 như giới thiệu ở sự kiện tháng 8. Để nâng cấp kỹ năng chiến kỹ, ta cần Kỹ Năng Tinh (có được thông qua chuyển hóa sách bí kíp trong Nhà Luyện tạo, tỷ lệ 1 cuốn Bk = 5 kỹ năng tinh). Bí kíp có thể kiếm được thông qua mở gói chủ bộ, túi phúc (khá rẻ, vừa kiếm tiền thông qua bán đồ rác, vừa kiếm bí kíp để chuyển hóa Kỹ năng tinh)

Tóm lại: muốn mạnh, cần nhiều acc clone để kiếm nguyên liệu.
Chiến kỹ là thứ khiến ta thăng cấp sức mạnh của nhân lên rất nhiều. các anh hùng hãy tìm hiểu kỹ và tìm cách để nâng cấp nhanh nhất có thể

Cảm ơn.

Xem them chu de moi cung chuyen muc: