Như tiêu đề, map nào để train cho char thống ngự khi lv của Nhân vật và Lv của Pet thường chênh nhau 10lv.

Mình đã thử train qua các map, rút lại 1 ít kinh nghiệm:

Để train nhân vật và pet lên KN đều, champ thống ngự nên trian ở map hơn lv của nhân vật từ 5-10lv.Như vậy vẫn đảm bảo điểm kinh nghiệm cho nhân vật, vẫn đảm bảo kn cho pet.

Xem them chu de moi cung chuyen muc: