Xin chào ae tân thủ.
Sau khi trải nghiệm, 1 kinh nghiệm cho ae tân thủ train lv để có thể theo kịp sv.
Train lv nhanh nhất có lẽ là char Qs, các bạn nên build theo hướng thống ngự, và nên chọn loại lính 2 chân nào ổn ổn tý (mục đích đánh lính 2 chân là sau dễ kiếm chức lệnh ngự hoàng). Theo mình nên chọn trường kiếm, kiếm sỹ, thương, đao...
Ngày đầu tiên các bạn cắm full là có thể lên 100 để nhận set giáp và vũ khí 100 +15 (chụp hình post fanpage và pm ad để nhận). Đặc biệt là các bạn phải nhớ nhận x10 exp và x7 lính mỗi 6h (tối đa nhận đc 8 x10 và 8 x7 1 ngày). sau đó cắm train lên 110 thì dừng train khoảng 5-7 ngày. nhưng ngày nào cũng nhớ nhận x10 và x7. Các bạn tích khoảng 4-50 x10 exp sau đó mới train tiếp. Với 50 cái x10 kinh nghiệm, bạn có thể train lên 12x để có thể chuyển chức ngự hoàng cho pet.
Nhớ khi quyết định cắm train tiếp thì ăn hết KNT nhận được từ sự kiện và nhận thưởng onl hàng ngày. Cắn hết KNT bạn đã lên 112-113, sau đó train lên 12x.
Bên cạnh train thì cac bạn bỏ ra 1 ngày 2-3 tiếng săn bos theo sự kiện bos 1-2 để nhận 40KNT/ngày để up lv nhanh hơn.
Thân.

Xem them chu de moi cung chuyen muc: