Tập đoàn thu về hơn 55.209 tỷ đồng, lãi 6.629 tỷ đồng và nộp ngân sách 5.558 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cho Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giao.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh năm 2022. Theo đó, tổng doanh thu tập đoàn đạt 55.209 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và đạt 97,5% kế hoạch.

Đáng chú ý, lợi nhuận tập đoàn vượt kế hoạch 4,6%, đạt 6.629 tỷ. VNPT nộp ngân sách Nhà nước 5.228 tỷ đồng, vượt kế hoạch 3,5%.

Doanh thu dịch vụ băng rộng duy trì tốc độ tăng trưởng 6% trong năm qua, dẫn đầu thị phần. Dịch vụ truyền hình trả tiền có tốc độ tăng trưởng đạt trên 20%, duy trì liên tục 2020-2022 và đứng đầu về thị phần.

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu của tập đoàn đạt 9,35%. Năm 2022, VNPT đảm bảo 100% việc làm và thu nhập ổn định ở mức khá cho người lao động trong mặt bằng chung so với các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

Tập đoàn đánh giá cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cho Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đề ra.

Doanh thu một số nhóm dịch vụ số doanh nghiệp có mức tăng khả quan so với cùng kỳ 2021, trong đó đặc biệt tăng mạnh tại các nhóm dịch vụ như Hạ tầng số (tăng 57%), Giáo dục số (tăng 74%), Quản trị doanh nghiệp (tăng 68%).

Dịch vụ 5G đã được VNPT mở rộng thử nghiệm thương mại tại nhiều tỉnh/thành phố. Dung lượng kết nối Internet quốc tế tăng 20%.

Năng lực hạ tầng công nghệ thông tin cũng được nâng cấp, mở rộng đáng kể so với năm 2021. Năng lực hạ tầng cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu tăng 15%. Hạ tầng điện toán đám mây SmartCloud với khả năng co giãn tự động, tự phục vụ và trả tiền theo nhu cầu sử dụng, tăng hơn 5 lần so với năm 2021.

Tập đoàn đã tham gia chương trình phủ sóng thôn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, qua đó hoàn thành phủ sóng 211 thôn bản trắng sóng và chia sẻ 4.000 cơ sở hạ tầng di động dùng chung với các nhà mạng MobiFone và Viettel.

Báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho biết trong năm 2021, doanh thu của VNPT đạt 40.748 tỷ đồng, đạt 90,22% kế hoạch được giao. Trong cơ cấu tổng doanh thu, nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ và bán hàng đạt 36.811 tỷ đồng, giảm 3.833 tỷ đồng so với năm liền trước.

Nếu loại trừ những ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19, doanh thu của VNPT có thể đạt 43.745 tỷ đồng, tức bằng 96,86% kế hoạch được giao. Điều này đồng nghĩa dịch bệnh đã khiến doanh thu tập đoàn sụt giảm 3.000 tỷ đồng trong năm 2021.

Xem them chu de moi cung chuyen muc: